Download http://bigtheme.net/joomla Free Templates Joomla! 3
Ana Sayfa / Hizmetlerimiz / Projeler / Avrupa Birliği Projelerimiz

Avrupa Birliği Projelerimiz

 

 

 

 

 

 

 

MERSİN ESNAF VE SANATKARLAR ODALARI BİRLİĞİ TARAFINDAN HAZIRLANAN VE KABUL GÖREN “EĞİTİMSİZ GENÇ İŞSİZLERİN TEKNİK MESLEKİ EĞİTİMLE İŞGÜCÜ PİYASASINA ENTEGRASYONU” BAŞLIKLI PROJENİN ÖZET BİLGİLERİ

1- GENEL BİLGİLER Birliğimiz AB Merkezi Finans İhale Biriminin Aktif İstihdam Tedbirleri  2008 Hibe Planı kapsamında açmış olduğu ihaleye “Eğitimsiz Genç İşsizlerin Teknik Mesleki Eğitim ile İşgücü Piyasasına Entegrasyonu” başlıklı proje ile 25 Nisan 2008 tarihinde katılmış, yapılan değerlendirme sonucu uygulanması kabul edilerek 28 Kasım 2008 tarihinde sözleşme imzalanmıştır. Projemizin toplam bütçesi 138,550 AVRO dur

.2- AMACI Ülkemizin içinde bulunduğu işsizlik ve özellikle genç işsizlerin oranının son yıllarda artması, bu oranın ilimizde Türkiye ortalamasının çok üstünde görülmesi ayrıca bölgemizde mesleki eğitim almış gençlerin ilimiz toplam nüfusu içindeki oranının oldukça düşük olması, göçle gelen gençlerin eğitimsiz olmalarının ortaya çıkardığı engelle, bedensel yükü ağır olan ve kendilerine uygun olmayan işlerde çalışmak zorunda kalmaları, Projemizin çıkış noktası olmuştur. Önerilen proje ile hedef gurupların mesleki ve kişisel nitelik eksiklikleri giderilerek istihdama yaklaştırılacak ve inşaat sektörünün talep ettiği kalifiye elemanlar yetiştirilecektir. Bu süreçte hedef grubun, yerel işgücü piyasasının ihtiyaçlarını analiz eden ve nitelikli işgücü yetiştirilmesinde özel sektörün katılımını da sağlayarak yüksek oranda istihdam yaratmaya yönelik eğitim birimi ile sektörle işbirliği içerisinde örnek bir model oluşturulacaktır. Proje ile ülkenin ve Mersin’in ekonomik olarak en büyük sorunu haline gelen istihdama katkıda bulunulacaktır.

3- YARARLANICILAR Proje bünyesindeki faaliyetlerden doğrudan ve efektif olarak faydalanacak kitle, Mersin’de yaşayan 18–29 yaş arasında mesleki eğitim almamış, tecrübesiz ve işsiz toplam 120 gençtir. Projenin nihai faydalanıcıları ise; Mersin’de ikamet eden işgücü piyasasına katılmamış eğitimsiz ve tecrübesiz genç işsizler, yaygın eğitim kurumları, kamu kurum ve kuruluşları, sivil toplum kuruluşları ve yerel işgücü piyasasındaki işverenlerdir. Proje kapsamında gerçekleştirilecek seminer ve konferans katılımcıları olacaktır. Proje kapsamında oluşturulacak eğitim birimi ile Mersin’de yaşayan diğer tüm mesleki eğitim almamış genç işsizler hem proje sürecinde hem de sonrasında Projenin nihai ve dolaylı faydalanıcıları olacaktır.

4- PROJENİN HEDEFİ Projenin genel hedefi işsiz gençlerin işgücü piyasasına dâhil olmalarını, ekonomik hayata etkin biçimde katılmalarının desteklenmesi, işsiz gençler için hazırlanan faaliyet programı ile hedef kitlenin kişisel ve mesleki yeterliliklerinin artırılarak istihdamları önündeki engelleri kaldırmaktır. Projenin bu süreçte diğer genel hedefleri ise çalışma hayatında mesleki bilgi ve beceri yetersizliği nedeniyle iş bulmakta zorlanan gençlerin bu nitelendirmeden kurtularak daha iyi koşullarda istihdam edilmelerini sağlanması ve yerel işgücü piyasasının ihtiyaç duyduğu nitelikli sertifikalı işgücü ihtiyacının karşılanmasıdır. Projenin somut çıktılarından ilki hedef gurubun yerelde ihtiyaç duyulan mesleki becerilerle donatılması ve işgücü piyasasına girmeleri olacaktır. Bunun bir sonucu olarak da bölgede inşaat sektörünün kalifiye ara eleman talepleri karşılanmış olacaktır.

5-PROJENİN ORTAKLARI Proje sahibi Mersin Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği (MESOB), Projenin tüm faaliyetlerinin eksiksiz bir biçimde yürütülmesinden sorumlu olup proje koordinatörünü atayacaktır. Mersin Üniversitesi; proje kapsamındaki tüm eğitim faaliyetlerini uygulamak, eğitim salonu, araç ve gereçlerini sağlamak ve konferans ve sertifika tören faaliyetini organize edecek; Toroslar Belediyesi; yürütme ekibine tanıtım programlarında, hedef kitleye ulaşılması, konferans ve seminer faaliyetlerine katkıda bulunacak, belediye bünyesinde var olan eğitim merkezinde oluşturulacak inşaat eğitim birimi ile projenin sürdürülebilirliğini sağlayacaktır. Projenin iştirakçi kurumları olan İnşaat Yüklenici Firmalarının(6 adet)  rolleri ise; tanıtım, seminer konferans, sertifika törenine ve staj faaliyeti sırasında gerekli çalışmaları yapmak ve katılımcıların bünyelerinde istihdamını sağlamaktır. Proje kapsamındaki yapılacak eğitimlerimiz diğer faaliyetlerimiz ile sektörde aranan işgücünün inşaat sektörüne uyumu sağlanacak olup, ilimiz bazında istihdam yaratma konusunda gereken çalışmalar yapılacaktır.

6- PROJENİN YÜRÜTÜLMESİ Proje yürütme aşamasında yapılacak olan faaliyetlerimiz aşağıya çıkarılmıştır. Konferans: Hedef kitlenin işgücüne katılımlarının önündeki sorunların tartışılması ve özellikle bu kişilerin yerel düzeyde işgücüne katılımlarına yönelik faaliyetlerin geliştirilmesidir. Ayrıca bu faaliyet; yerel inşaat sektörü açısından, eğitim kurumları, işverenler, kamu kurumları ve ilgili STK lar arasındaki işbirliği ve bağın geliştirilmesine katkıda bulunacaktır. Bu aktivite, projenin kamuoyuna tanıtılmasının yanı sıra projenin uygulanması ve sürdürülebilirlik çalışmalarına da ışık tutacaktır.

Mesleki Beceri Kazandırma Kursları: Programa katılan hedef kitleye mesleki becerileriler kazandırılarak işgücü piyasasına katılımlarının önündeki önemli bir engelin kaldırılması amaçlanmaktadır. Bu kapsamda katılımcılar, 30 ‘ar kişiden dört gruba ayrılarak inşaat sektöründe yerel işgücünün ihtiyaç duyduğu ve istihdam açığı bulunan dört alanda mesleki eğitime tabi tutulacaklardır. Uygulanacak olan eğitimler; İnşaat Saha Elemanı (Sürveyan) Mesleki Eğitimi, İnşaat İç Dekorasyon Elemanı Mesleki Eğitimi, Gazbeton Duvar Örme Elemanı Mesleki Eğitimi ve Seramik Kaplama Elemanı Mesleki Eğitimi alanları hedef kitle içerisindeki gençlerin mesleki becerilerle donatılmasını hedeflemektedir.

Mesleki Uyum-Staj ve İşbaşında Eğitim: Projede hedef grubun kısa süreli işe yerleştirilmeleri, mesleki pratiklerinin geliştirilmesi ve sektörün çalışma hayatına alıştırılarak inşaat sektörü işgücü piyasasına uyumlarının sağlanmasıdır. Böylelikle katılımcıların işgücü piyasasına alıştırılması ve mesleki pratik becerilerinin artması sağlanacaktır.

Girişimcilik Eğitimi(İş Kurma ve Yönetimi): Proje kapsamında inşaat sektörünün ilgili alanlarında mesleki eğitimler alan katılımcılardan kendi istekleri ve/veya eğitimlerdeki başarılarına göre belirlenecek 30 kişiye kendi işlerini kurmalarına yönelik destek hizmetinin verilmesidir. Böylelikle katılımcıların inşaat sektörünün ilgili alanlarında müstakil işyeri açmalarına veya taşeron firma kurmalarına imkân sağlanmış olacaktır.

Kapanış Semineri ve Sertifika Töreni: Projede seminer çalışması ile proje aktivitelerinin değerlendirilmesinin yanı sıra bu aktivitelerin sürdürülebilirliği ve hedef kitlenin yerel işgücü piyasasına katılımının artırılmasına yönelik gerçekleştirilebilecek yeni faaliyetlerin planlanması amaçlanmaktadır. Ayrıca sertifika töreni ile katılımcıların başarı ve katılım sertifikalarının dağıtılmasının yanı sıra katılımcılar ile inşaat sektörü işverenlerini bir araya getirmeyi amaçlamaktadır. Bu eşleştirme aktivesi katılımcıların çalışacakları sektörü ve işletmeleri tanıma imkânı vermesinin yanı sıra iş başvurusunda bulunma imkânını da sağlamış olacaktır. Böylelikle katılımcılara istihdam imkânı yaratılmış olacaktır.

Print Friendly, PDF & Email

Benzer Haber

Genel Sekreterlere KOBİ Danışmanlık Eğitimi

Mersin Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği’nin Çukurova Kalkınma Ajansı 2015 yılı Teknik Destek Faaliyeti Desteği …