Download http://bigtheme.net/joomla Free Templates Joomla! 3
Ana Sayfa / Duyurular / Çukurova Kalkınma Ajansının Mikro İşletmelere Yönelik 2016 Yılı Mali Destek Programı

Çukurova Kalkınma Ajansının Mikro İşletmelere Yönelik 2016 Yılı Mali Destek Programı

ÇUKUROVA KALKINMA AJANSI MİKRO İŞLETMELERİ DESTEKLİYOR

MİKRO İŞLETMELERE 250.000 TL HİBE

Mikro İşletmelerde Kurumsallaşma ve Rekabetçiliğin Geliştirilmesi 2016 Mali Destek Programı Çukurova Kalkınma Ajansı tarafından ilan edilmiştir.

Bu program ile bölgedeki mikro ölçekli işletmelerin kurumsallaşma, ürün geliştirme ve çeşitlendirme yoluyla rekabet gücünün artırılması amaçlanmaktadır. ‘Bölge içi gelişmişlik farklarının azaltılması’ ile ‘istihdamın arttırılması’tüm sektörleri kapsayan yapıda olduğundan programın yatay amaçları olarak belirlenmiştir. Program kapsamında bu amaçların ulaşılmasına katkı sağlayacak projelere değerlendirme sürecinde artı puan verilecektir.

Kimler başvurabilir:

On kişiden az yıllık çalışan istihdam eden ve yıllık net satış hâsılatı veya mali bilançosundan herhangi biri 1 milyon Türk Lirasını aşmayan işletmeleri kapsamaktadır.( mikro işletmeler)

Desteklenecek Sektörler ve Öncelik Alanları: Gıda – içecek, kimya – plastik, tekstil – hazır giyim, makine – metal işleri, metalik olmayan mineral ürünler, ayakkabıcılık, materyallerin geri kazanımı, mobilya imalatı, lojistik, turizm amaçlı asli konaklama tesisleri ve bilişim

Destek Tutarı ve Oranı

Asgari tutar: 25.000 TL

Azami tutar: 250.000 TL

Destek ve Eş finansman oranı: %50

Uygun Harcamalar

Makine Ekipman Alımları

Hizmet Alımları

Yapım İşleri (%30)

Personel Giderleri (%50)

Öncelik 1: Mikro işletmelerin kurumsallaşma düzeyinin/ihracat/pazarlama/kalite standartlarının artırılması

Dış ticaret, markalaşma, tasarım, stratejik planlama, üretim planlaması gibi alanlarda danışmanlık hizmet alımlarını da kapsayan kurumsallaşmaya yönelik projeler

İşletme üretim süreçlerinin optimizasyonun sağlanması, kalite ve verimliliğin artırılmasına yönelik projeler

İşletmenin organizasyonuna ve iş akış süreçlerine uygun kurumsal yapının oluşturulmasına yönelik projeler,

İşletme tedarik zincirinin geliştirilmesine yönelik projeler,

İşletmenin Pazar payını genişletmeye ya da yeni pazarlara ulaşmaya yönelik olarak ürün gamına yeni ürünler eklenmesine yönelik projeler

Patent, faydalı model ve endüstriyel tasarım gibi tescil belgeleri alınmış ürünlerin ticarileştirilmesine yönelik projeler,

Ürün imajı oluşturmaya ve köklü tasarım değişikliklerine yönelik projeler (reklam hariç)

İhracata başlaması ya da ihracatın artırılmasına yönelik projeler

Öncelik 2: Mikro işletmelerin ürün, süreç ya da pazarlama yeniliği/ürün geliştirme/ürün çeşitlendirme olanaklarının artırılması  

Yüksek katma değerli üretimin geliştirilmesine yönelik ürün geliştirme ve tasarıma yönelik projeler

Yeni ürün üretilmesi ve geliştirilmesine yönelik projeler

Ürün geliştirme ve araştırmaya yönelik yeni laboratuar, test merkezi kurulması veya geliştirilmesine yönelik projeler

Yenilenebilir enerji kaynaklarına yönelik yerli ekipman ve teçhizat üretimine yönelik projeler

Üretim süreçleriyle ilgili yeni bir yöntem veya teknoloji geliştirilmesine yönelik projeler

E-ticaret ve dijital pazarlama uygulamalarına yönelik projeler

ÖRNEK PROJE KONULARI:

 • İşletmelerin dış ticaret, markalaşma, tasarım, stratejik planlama, üretim planlaması gibi alanlarda kurumsallaşmasına yönelik projeler
 • Patent, faydalı model ve endüstriyel tasarım gibi tescil belgeleri alınmış ürünlerin ticarileştirilmesine yönelik projeler
 • Yüksek katma değerli üretimin geliştirilmesine yönelik ürün geliştirme ve tasarıma yönelik projeler
 • Yeni ürün üretilmesi ve geliştirilmesine yönelik projeler
 • Ürün geliştirme ve araştırmaya yönelik yeni laboratuar, test merkezi kurulması veya geliştirilmesine yönelik projeler
 • İhracata başlanması ya da ihracatın artırılmasına yönelik projeler.

DETAYLAR:

2016 yılı MİKRO mali destek programı kapsamında bir Başvuru Sahibi en fazla iki proje başvurusunda bulunabilir, bu başvurulardan en fazla biri destek almaya hak kazanabilir.

Başka kaynaklardan desteklenen aynı proje ve/veya faaliyetler için Ajanstan destek sağlanamaz.

Bir takvim yılı içerisinde sözleşme yapılan kar amacı güden gerçek ve tüzel kişiler, proje uygulama döneminde ve sözleşmenin sona erdiği tarihi izleyen bir yıllık süre içerisinde Ajansa başvuramaz.

BAŞVURU:

 • Başvuru Sahibi olarak https://kaysuygulama.kalkinma.gov.tr adresinden sisteme kayıt işlemi yapılır.
 • Başvuru Formu https://kaysuygulama.kalkinma.gov.tr adresinden doldurulur.
 • Mali Destek Programı hakkında detaylı bilgi Çukurova Kalkınma Ajansı veya Ajansın internet adresinden (www.cka.org. tr ) temin edilebilecek Başvuru Rehberinde mevcuttur.
 • Başvurular elden veya posta yoluyla aşağıdaki adrese teslim edilmelidir.

                                         Çukurova Kalkınma Ajansı:

Çınarlı mah. Atatürk cad. No:1 Sabancı İş Merkezi Kat: 6-7 01160 Seyhan/ADANA

SON BAŞVURU TARİHİ:

 • Elektronik Başvuru: 8 Nisan 2016 / Saat: 17.00
 • Evrakların Teslimi: 15 Nisan 2016 / Saat:17.00
Print Friendly, PDF & Email

Benzer Haber

Palm City Mersin – KİRALAMA DUYURUSU

Mersin, Yenişehir, Limonluk mahallesi Vali Hüseyin Aksoy Cad. No:2 adresindeki “Palm City Mersin AVM” inde …