Ana Sayfa / Haberler / Dinçer, “4 B iş göremezlik ödeneği beyan işlemleri e-devlet üzerinden yapılabilecek”

Dinçer, “4 B iş göremezlik ödeneği beyan işlemleri e-devlet üzerinden yapılabilecek”

Mersin Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Talat Dinçer, 4-b (Devredilen Bağ-Kur) kapsamındaki sigortalıların iş kazası, meslek hastalığı ve analık hallerinde istirahat raporu olması şartıyla ödenen iş göremezlik ödeneği beyan işlemlerinin artık e-devlet üzerinden yapılabileceğini söyledi.

Başkan Dinçer, yaptığı yazılı açıklamasında 1/10/2008 tarihinde yürürlüğe giren 5510 sayılı Kanun ile tek çatı altında birleştirilen sosyal güvenlikte norm ve standart birliğinin sağlanması amacıyla eski tabirle Bağ-Kur yeni tabirle (4/b) kapsamındaki sigortalılara iş kazası, meslek hastalığı ve analık hallerinde gerekli şartların sağlanması halinde iş göremezlik ödeneği hakkı getirildiğini hatırlattı.

Dinçer, “ Sosyal Güvenlik Kurumu’nun tek çatı altında birleştirilmesi öncesi SSK’lı olarak isimlendirilen 4-a sigortalılarına tanınan iş göremezlik ödeneği, Anayasanın eşitlik ilkesi ihlal edilerek 4-b’li (Bağ-Kur) sigortalılarımıza verilmiyordu. Biz verdiğimiz uzun mücadeleler sonrası 1/10/2008 tarihinde yürürlüğe giren 5510 sayılı Kanun ile bu haklardan 4-b’li sigortalılarımızın da yararlanmasının önünü açtık. Ancak söz konusu kanunla getirilen iş göremezlik ödeneği hakkı 4-b sigortalılarımızca çok iyi bilinmemesinden kaynaklı olarak amacı doğrultusunda kullanılamadı” dedi.

Dinçer 4-b sigortalılarına ilgili kanunla getirilen iş göremezlik ödeneğini şartlarını ise şu şekilde sıraladı. “4-b sigortalılarımızın iş kazası, meslek hastalığı ve analık hallerinde istirahat raporu olması şartıyla ödenen iş göremezlik ödeneği genel sağlık sigortası dahil prim ve prime ilişkin her türlü borçlarının ödenmiş olması şartıyla yatarak tedavi süresince veya yatarak tedavi sonrası bu tedavinin gereği olarak istirahat raporu aldıkları sürede ödenmektedir. 4/b kapsamında sigortalı kadının analık halinde geçici iş göremezlik ödeneği alabilmesi için ise 1- Sigortalı kadının, doğumdan önceki bir yıl içinde en az doksan gün kısa vadeli sigorta primi bildirmiş olması, 2- Genel sağlık sigortası dâhil prim ve prime ilişkin her türlü borçlarının ödenmiş olması gerekmektedir. Analık halinde geçici iş göremezlik ödeneği alınabilmesi için yatarak tedavi şartı aranmaz”.
Başkan Dinçer, Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığınca 13 Mart 2019 tarihinde yayınlanan genelge ile 4-b kapsamındaki sigortalıların iş kazası, meslek hastalığı ve analık hallerinde istirahat raporu olması şartıyla ödenen iş göremezlik ödeneği beyan işlemlerinin artık e-devlet üzerinden yapılabileceğini sözlerine ekleyerek, “Bu kapsamdaki sigortalıların kurum ünitelerine müracaat ederek istirahatli olduğu günlerde çalışmadığına dair beyan vermeleri halinde geçici iş göremezlik ödeneği ödenmekte idi. Söz konusu sigortalıların çalışmadığına dair beyanlarını Kurum ünitelerine müracaata gerek kalmaksızın e-devlet uygulamasındaki  https://www.turkiye.gov.tr/sosyal-guvenlik-is-goremezlik-raporu-calismazlik-beyan-islemleri?fbclid=IwAR30quGtPn3JRZW2I2k7U1Cuzykx9_OR3sW_DUOH906D8yPbHyopEpgII9Y erişim adresinden elektronik ortamda yapabilmelerine imkan sağlanmıştır” şeklinde açıklamasını tamamladı.

Benzer Haber

Dinçer, “ Normalleşme süreci 1 Haziran’da başlıyor”

Mersin Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Talat Dinçer, tüm dünyayı etkisi altına …