Ana Sayfa / Duyurular / E-TEBLİGAT SÜRESİ UZATILDI.

E-TEBLİGAT SÜRESİ UZATILDI.

27 Ağustos 2015 tarih ve 29458 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile; sadece gerçek usulde vergiye tabi esnaf ve sanatkârlar ile kurumlar vergisi mükellefi kurumlar, (Basit Usule tabi esnaf ve sanatkarlar hariç) bağlı bulundukları vergi dairelerine “Elektronik Tebligat Talep Bildirimi” yaparak; Vergi daireleri tarafından kendilerine yapılacak tebligatları 1 Ocak 2016 tarihinden itibaren elektronik ortamda alacaklardı.

Bu yükümlülük için, Maliye Bakanlığınca henüz başvurusunu yapmayan bir çok gerçek usule tabi esnaf ve sanatkâr ile kurumlar vergisi mükellefi bulunduğundan kalan kısıtlı süre içinde söz konusu mükelleflerin mağdur duruma düşmemeleri için; 29 Aralık 2015 tarih ve 29577 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 467 vergi sıra nolu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği gereğince 1 Nisan 2016 tarihine kadar ertelenmiştir.

Print Friendly, PDF & Email

Benzer Haber

ÇKA – YENİ ÜRÜN GELİŞTİRME MALİ DESTEK PROGRAMI

Eğitim ve Bilgilendirme Toplantıları Takvimi için tıklayınız. Eğitim başvuru formu için tıklayınız.