Download http://bigtheme.net/joomla Free Templates Joomla! 3
Ana Sayfa / Duyurular / MERSİN ESNAF VE SANATKARLAR ODALARI BİRLİĞİNCE DÜZENLENECEK EĞİTİMLER

MERSİN ESNAF VE SANATKARLAR ODALARI BİRLİĞİNCE DÜZENLENECEK EĞİTİMLER

egitim

 1. YATIRIM TEŞVİK BELGELERİ EĞİTİMİ:

Eğitim Süresi 2 GÜNDÜR.

Öngörülen eğitim tarihleri : (25 – 25 Şubat 2016)

Eğitim ücretli olup KDV dâhil 350 TL

İŞLETMEMİ AÇMAK İSTİYORDUNUZ? VAR OLAN İŞLETMENİZE DEVLET DESTEĞİ ALDINIZ MI?

Yatırım Teşvik Belgesi; yatırımların devlet tarafından desteklenmesi amacıyla verilen belgedir. Yatırım teşvik belgesi alınması, yatırımcının kasasından büyük miktarlarda nakit para çıkmasını önler.

 • %100 Gümrük vergisi muafiyeti
 • Katma değer vergisi ( KDV) İstisnası
 • 5-7 yıl personellerin SGK İşveren Payı Muafiyeti
 • %40 Yatırım Vergi İndirimi
 • Milli Emlaktan Arsa Tahsisi İmkânı
 • Yıllık 3-5 Puan Aşağıdan Banka Kredisi Faiz Desteği
 1. DIŞ TİCARET EĞİTİMİ

İşletmenize yeni pazarlar bulabileceğiniz, yeni müşterilere ulaşarak bunun sonucunda satışlarınızı arttırmanızın yöntemlerinin anlatılacağı, işletmenizin ihtiyacı olan ham maddelerin ve ulusalda rağbet gören ürünlerin uluslarası pazarda satılabilmesinin yolları anlatılacaktır.

Eğitimin içeriği;

 Dış Ticaret İşlemleri

 Kambiyo ve Akreditif İşlemleri

 Gümrük İşlemleri

 Dış Ticaretin Finansmanı ve Finansman Ürünleri

 Teşvik Mevzuatı (Dâhilde/Hariçte İşleme Rejimi ve Yatırım Teşvikleri ve Dış Ticaret İşlemleri)

 İhracatta Pazarlama Yönetimi ve Uluslararası Pazarlama Yöntemleri

Dış Ticaret Eğitimisüresi için öngörülen süre 3 gündür.

Öngörülen eğitim tarihleri: ( 17 – 18 – 19 Mart 2016)

Eğitim ücretli olup KDV dâhil 500 TL

 1. YENİ BİR İŞLETME AÇMAYA HAZIRMISINIZ, İŞLETME AÇARKEN DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN KONULAR;

GİRİŞİMCİLİK BELGENİZİ ALDINIZ MI? YENİ BİR İŞLETME AÇMAYA HAZIR MISINIZ? GİRİŞİMCİLİK BELGENİZİ ALDINIZ VE ŞİMDİ NE YAPACAKSINIZ?

 • İş yerinizi belirlerken dikkat edilmesi gerekenler
 • Yasal işlemler (İşyeri kayıt işlemleri, fatura, irsaliye işlemleri)
 • Genel işletmecilik bilgisi
 • İşletme yönetirken dikkat edilecek konular

Eğitim süresi 1 gün olup, öngörülen tarih: 4 Mart 2016

Eğitim ücreti : 100 TL

 1. ZAMAN VE PARA YÖNETİMİ EĞİTİMİ

İÇERİK;Zaman, yeri doldurulamayan, yerine konması, genişletilmesi, geri döndürülmesi, yenilenmesi, depolanıp daha sonra kullanılması, satın alınması mümkün olmayan Üniversal bir kaynaktır.

Bu seminerde katılımcılar; zamana ve hayata yeni bir bakış açısı sağlayabilecekler, zamanı kontrol etmenin ve verimli kullanmanın önemini anlayabileceklerdir. Zaman kayıplarının temel nedenlerini ve bunlarla baş etmenin yollarını öğrenebileceklerdir. Öncelikleri belirlemenin ve yetki devretmenin gereğini daha iyi kavrayabilecekler, etkin zaman yönetimi tekniklerini kullanmasını görebilecekler,  zaman baskısından kaynaklanan stresi azaltmanın yollarını öğrenebileceklerdir.

Eğitim İçeriği:

 • Zamanın değeri
 • Objetif zaman, subjektif zaman
 • Zaman niçin yetmez
 • Zaman tuzakları
 • Önceliklerin belirlenmesi
 • Değerlendirme ve ayıklama
 • İyi değerlendirmenin kazandırdıkları
 • En iyi zaman
 • Planlama
 • Tavsiyeler
 • Etkin Para Yönetimi
 • Soru cevap

Eğitim için öngörülen süre 2 gündür. 

Öngörülen tarihler: 21 – 22 Nisan 2016

Eğitim ücreti : 350 TL.

 

5.FİZİBİLİTE RAPORU HAZIRLAMA EĞİTİMİ

Proje kurumları ve işletmeleri orta ve uzun vadede başarıya ulaştırmayı hedefleyen stratejik planların bütünüdür. Proje ve fizibilite raporu birbirleri ile bağlantılı olup fizibilite raporunun hazırlanması uzmanlık bilgi ve deneyimi gerektiren bir proje faaliyetidir. Bu faaliyetlerde gerekli analizleri yaparak sonuçları ortaya koymakla elde edilir. Bu eğitimle işletmelerin her türlü projenin oluşturulması ve fizibilite raporlarının hazırlanmasına yönelik olarak gerekli olan tüm analiz yöntemlerini ve proje değerlendirme tekniklerinin kullanılması amaçlanmaktadır.

Eğitim İçeriği:

 • Genel Bilgiler
 • Projenin Tanımı ve Kapsamı
 • Piyasa Araştırması(Örnek Uygulamalar)
 • Hammadde Etüdü
 • Yer Seçimi(Örnek Uygulamalar)
 • Kapasite Seçimi(Örnek Uygulamalar)
 • Yatırım Tutarının Hesaplanması(Örnek Uygulamalar)
 • İşletme Dönem Gelir ve Giderleri
 • Projenin Finansmanı ve analizi
 • Dinamik Yöntemler

Eğitim Süresi 5 gündür.

Öngörülen tarihler: 11 – 15 Nisan 2016

Eğitim ücreti : 600 TL

6.İŞ PLANI HAZIRLAMA EĞİTİMİ

Kurumsallığın en temel dinamiklerinden biri olup şirketlerin devamlılığı  için ciddi bir mihenk taşı olan iş planı, iş sahibinin konuya yaklaşımındaki ciddiyetini, profesyonelliğini, işi ne kadar iyi bildiğini,  risklere ve fırsatlara ne kadar hazırlıklı olduğunu yansıtan en önemli belgelerden biridir. İyi hazırlanmış bir iş planı ile sizin veya şirketinizin; dış finansman kaynağı arayışlarına, hedeflerinin belirlenmesine, başlangıç noktasından hedeflenen noktaya kadar ulaşmada, önünüze çıkacak engelleri öngörmenize ve hazırlıklı olmanıza, fırsatları en iyi şekilde değerlendirmenize, stratejilerinizi en iyi şekilde geliştirmenize ve uygulamanıza, kaynaklarınızı verimli bir şekilde yönetmenize, çalışanlarınızın sizinle aynı vizyonu paylaşmasına katkı sağlayacaktır.

 

Eğitim İçeriği:

 • Yönetici Özeti
 • İş Planının Temel Dayanağı
 • Ürün ve Hizmetlerin özellikleri
 • Muhtemel Risk Türleri
 • İş Planının Risk Analizi
 • Pazar, Müşteri ve Rekabet Durumu
 • İşin Yönetim ve Organizasyon İlkeleri
 • İş-gücü Gereksinmesi
 • İşin Yasal, Sosyal, Kültürel ve Çevresel Boyutları
 • Sonuç ve Öneriler

 

İş Planı Hazırlama Eğitimi Süresi: 1 Gündür.

Eğitim tarihi 5 Mart 2016

Eğitim Ücreti : 100 TL

 

 1. EĞLENCELİ FİNANSAL TABLOLAR ANALİZİ

Her ticari işletmenin kuruluş amacı Kâr elde etmektir. Kâr elde edebilmenin, kârın sürekliliğini sağlamanın koşullarından biri de finansal tabloların analizinden geçer. Her işletme finansal tablolarını izlemeli, dinlemelidir. Finansal tablolar işletmenin geleceğiyle ilgili çok şey anlatır.

Bu eğitimle,

Finansal tabloların ne olduğu, nasıl yorumlandığı, neler anlattığı YENİ EĞİTİM TEKNİKLERİYLE, vaka analizi ve uygulamalarla katılımcılara sunulacaktır.

 • BİLANÇO
 • GELİR TABLOSU
 • SATIŞLARIN MALİYETİ TABLOSU
 • Finansal Tablo Analizinin tanımı, kapsamı ve Amacı
 • Finansal Analiz Teknikleri
  • Karşılaştırmalı Tablo Analizleri
   • Karşılaştırmalı Tabloların düzenlenmesi
  • Eğilim Yüzdeleri Yöntemi
   • Yatay ve Dikey Analizler
  • Oran Analizleri
   • Likidite Oranları
   • Mali Yapı Analizinde kullanılan Oranlar
   • Çalışma ve Faaliyet Verimliliğini ölçen oranlar
   • Büyüme ile ilgili oranlar
   • Mali Yükümlülükler ve Faizlerin karşılanması ile ilgili Oranları

Eğitim süresi 1 gün olup öngörülen tarih: 3 Mart 2016

Eğitim ücreti: 100 TL

 1. VERİMLİLİK ODAKLI SÜREÇ YÖNETİMİ

Bu eğitim ile Verimliliğin, etkinliğin, iş performansı ve kârlılığın artırılması, Maliyetlerin planlanması ve kontrol altına alınması, Hedef ve verimlilik odaklı çalışmaya yönelik kurum kültürünün ve teknik bakış açısının geliştirilmesi hedeflenmektedir.

EĞİTİM KONU BAŞLIKLARI:

 • İŞİ SİZ Mİ YÖNETİYORSUNUZ? YOKSA İŞ SİZİ Mİ YÖNETİYOR?
 • KURUMSALLAŞMA, SÜREÇ, VERİMLİLİK KAVRAMLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ,
 • SÜREÇ ODAKLI YÖNETİM,
 • SÜREÇ AKIŞ DİYAGRAMI,
 • SÜREÇ ETKİLEŞİM ŞEMASI
 • PERFORMANS GÖSTERGELERİ, VERİMLİLİK TESPİTİ
 • SÜREÇ İYİLEŞTİRME YÖNTEMLERİ
 • KURUMSAL VERİMLİLİK YÖNETİMİ

Eğitim süresi 1 gün olup öngörülen tarih: 10 Mart 2016

Eğitim ücreti : 100 TL

 1. İSTATİKSEL SÜREÇ KONTROL EĞİTİMİ

Bu eğitim ile İşletmedeki verimlilik, karlılık ve performans kriterlerinin tespit edilebilmesi, sınıflandırılabilmesi, kontrol edilebilmesi ve maksimum katma değere ulaşmak için gerekli kontrol tekniklerinin öğrenilmesi, işletme süreçlerinde uygulanabilmesi hedeflenmektedir.

Bu Sebeple, İşletmelerin Satın alma, Üretim, Kalite Güvence, Kalite Kontrol, Depo İnsan Kaynakları Bölümlerinde süreçleri izlemeye yönelik veri toplanması, sınıflandırılması ve yorumlanmasına yönelik tekniklerin öğrenilmesi planlanmaktadır.

EĞİTİM KONU BAŞLIKLARI

 • AKIŞ DİYAGRAMI
 • İŞARET TABLOLARI
 • PARETO ANALİZİ
 • NEDEN-SONUÇ DİYAGRAMI (BALIK KILÇIĞI)
 • HİSTOGRAM
 • DAĞILIM DİYAGRAMI
 • PROSES KONTROL ŞEMASI
 • BEYİN FIRTINASI
 • NOMİNAL GRUP TEKNİĞİ
 • KUVVET ALANI ANALİZİ
 • UYGULAMA ÖRNEK ÇALIŞMALARI

Eğitim süresi 1 gün olup öngörülen tarih: 17 Mart 2016

Eğitim ücreti : 100 TL

 1. KALİTE YÖNETİM SİSTEMLERİ TEMEL EĞİTİMİ

KALİTE YÖNETİM SİSTEMLERİ TEMEL EĞİTİMİ

Programın Amacı

KÂR

İşletmelerin en önemli var olma sebebi,

Yeni dönem, yeni yönetim şekilleri; iyi organizasyon, tüm süreçlerin analizi, tüm birimlerin verimli çalıştırılmasını, süreçlerde oluşan tüm kalitesizlik maliyetlerinin kontrol edilmesini gerektirmektedir.

ALTIN ANAHTAR;

Kalite Yönetim Sistemleri,

İşletmedeki tüm başarı unsurlarını standartlaştırmaya yönelik kurulan Kalite yönetim Sistemleri.

Bu eğitimde; Kalite Yönetim Sistem Standardı temel kavramları, sekiz temel prensip ile standard maddelerinin yorumlanarak sistem kurma ve uygulama çalışmalarına katkı sağlamak amaçlanmaktadır.

Eğitimin İçeriği

Kalite Nedir?

Temel Kavramları?

Niçin Kalite Yönetim Sistemleri

TS EN ISO 9001 Serisi Standartlar

TS EN ISO 9001 Standart Maddelerinin Yorumlanması

Toplam Kalite Yönetimi

Pratik ve Örnek Çalışmalar

Eğitim süresi 1 gün olup öngörülen tarih: 24 Mart 2016

Eğitim ücreti : 100 TL

Print Friendly, PDF & Email

Benzer Haber

Mobilyada İstihdam Üretimde Teknoloji

Kalkınma Bakanlığı SODES Programı çerçevesinde Mersin Valiliği koordinasyonunda ve Akdeniz İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, Mersin …