ODALARA 004 NOLU GENELGE – 7143 Sayılı Kanun Süre Uzatımı Hk.