ODALARA 009 NOLU GENELGE – 7143 Sayılı Kanun Süre Uzatımı ve Uygulaması Hk.