ODALARA 027 NOLU GENELGE – Ambalajlı Su Satış Yerleri ile Ambalajlı Su Nakil Araçlarının Tabi Olacağı Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

PDF DOSYA İÇİN TIKLAYINIZ

İndir (PDF, Bilinmeyen)

EKLER:

 http://www.resmigazete.gov.tr/main.aspx?home=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2015/02/20150226.htm&main=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2015/02/20150226.htm