ODALARA 045 NOLU GENELGE – Bilanço ve Gelir Gider Tabloları Hk.