ODALARA 047 NOLU GENELGE – Geri Kazanım Katılım Payı Beyannamesi Genel Tebliği Hk.