ODALARA 056 NOLU GENELGE – A.TR Dolaşım Belgesi ETGB Beyanname ve İkinci Nüsha Hk.