ODALARA 057 NOLU GENELGE – Denetim Kurullarının Çalışma Usulü Ve Düzenlenecek Raporlar Hk