ODALARA 068 NOLU GENELGE – Karayoluyla Yolcu Taşımacılığı Alanında Uygulanacak Taban/Tavan Ücret Tarifesi Hk.

İndir (PDF, Bilinmeyen)

 

 

EKLER:

  1. Karayoluyla Yolcu Taşımacılığı Alanında Uygulanacak Taban-Tavan Ücret Tarifesi Hakkında Tebliğ (1 adet, 1 sayfa) https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2020/05/20200514-13.htm
  2. Karayolu Yolcu Taşımacılığında Kullanılan Terminallere İlişkin Tavan Ücret Tarifeleri Hakkında Tebliğ (1 adet, 1 sayfa) https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2020/05/20200514-14.htm