ODALARA 081 NOLU GENELGE – Fiyat Etiketi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Hk.