ODALARA 082 NOLU GENELGE – Veri Sorumluları Siciline Kayıt Hk.