ODALARA 094 NOLU GENELGE – Perakende Ticarette Uygulanacak İlke ve Kurallar Hakkında Yönetmelikte Değişikliği Hk.