ODALARA 48 NOLU GENELGE – Katma Değer Vergisi İle İlgili Sorun ve Öneriler